מועצה מקומית בית אל
 

 


אירוע ביטחוני בשכונת נוף

שינויים בלוחות הזמנים בתקופת החגים - אג"ד

קישור לאתר הבחירות של משרד הפנים בכתובת

הודעה בדבר הגשת מועמדות לראשות המועצה ולמליאת המועצה

אזהרה לציבור בנושא קדחת מערות בעת כניסה למערות


לארכיון כתבות >

 
דבר ראש המועצהאמנת שירות

בריכה

מפת היישוב

לוח ארועים
לוח ארועים

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il