מועצה מקומית בית אל
 

 


עדכון מועמדים לראשות המועצה ולמליאת המועצה

שינויים בלוחות הזמנים ביום הבחירות - אגד

הודעה לבוחר

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הגשת מועמדות

קישור לאתר הבחירות של משרד הפנים בכתובת

הודעה בדבר הגשת מועמדות לראשות המועצה ולמליאת המועצה


לארכיון כתבות >

 
דבר ראש המועצה


חדשות המועצה

אמנת שירות

מפת היישוב

לוח ארועים
לוח ארועים

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il