מועצה מקומית בית אל
 

 

ארכיון כתבות: גזברות

דוח ביקורת לשנת 2015

דוח לתושב

צפיה בדוחות לתושב

בקשת הנחה מארנונה לשנת 2016

קליטת קראוונים

צווי ארנונה

פרס ניהול תקין- שנת תקציב 2011

שר הפנים העניק ל- 101 רשויות מקומיות פרס על ניהול תקין 24/12/2012


מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il