מועצה מקומית בית אל
 

 

מכרזים

עו"ס לסדרי דין

22/05/2018 - ח סיון תשע"ח

עו"ס מועדוניות

22/05/2018 - ח סיון תשע"ח

מזכיר/ה מחלקת גזברות, מנהל/ת רכש ופרוייקטים

22/05/2018 - ח סיון תשע"ח

למכרז לבניית פיר מעלית, אספקה והתקנה של מעלית ועבודות בנאיות נוספות

02/05/2018 - יז אייר תשע"ח

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il