מועצה מקומית בית אל
 

 

מכרזים

דרוש/ה: מדריך/ה בבית חם

18/10/2018 - ט מרחשון תשע"ט

מכרז מאגר יועצים

11/10/2018 - ב מרחשון תשע"ט

דרוש/ה: רבש"ץ+ קב"ט מוס"ח

04/10/2018 - כה תשרי תשע"ט

דרוש/ה: רכז נוער צעיר בנים

21/08/2018 - י אלול תשע"ח
תוכנית "שביל הזהב"

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il