מועצה מקומית בית אל
 

 

מכרזים

דרוש/ה: מילוי מקום עו"ס משפחה

13/02/2019 - ח אדר א תשע"ט

דרוש/ה: מילוי מקום למזכירת מחלקת שפ"ע

05/02/2019 - ל שבט תשע"ט

מכרז 1.2019 - גביה

22/01/2019 - טז שבט תשע"ט

דרוש/ה:מילוי מקום לעו"ס התמכרויות נוער וצעירים

27/12/2018 - יט טבת תשע"ט

דרוש/ה: מילוי מקום לעו"ס משפחות עולים

27/12/2018 - יט טבת תשע"ט

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il