מועצה מקומית בית אל
 

 

חוקי עזר

פרוטוקול 9.2017

פרוטוקול 9.2017

חוק עזר אגרת ביוב

התשנ"ט 1999

פיקוח על כלבים וחתולים - תיקון 1

היטל מבני ציבור

חוק עזר סדר וניקיון

אגרת ביוב- תיקון 2

חוק עזר לבית אל- התשע"ה 2015

אספקת מים

חוק עזר למטה בנימין -התשנ"ו 1996

פיקוח על כלבים וחתולים

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994

החזקת מקלטים

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994

מבנים מסוכנים

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994

צעצועים מסוכנים

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994

פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994

שמירת הסדר והניקיון

חוק עזר למטה בנימין התשנ"ד 1994

הצמדה למדד

חוק עזר למטה בנימין - התשנ"ו 1996

[1] 2 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il