מועצה מקומית בית אל
 

 

מחלקת גביה

המחלקה נותנת שירותי גביה לתושבים עבור מיסים, מים וארנונה.
המחלקה מטפלת במתן אישורים שונים ומתן הנחות.
כמו כן המחלקה אחראית על רישום תושבים חדשים ותושבים העוזבים את היישוב.

שעות הקבלה במחלקה הן:
ימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 8:30-13:30.
טלפון: 02-9700546, 02-9700508 
פקס: 1532-9700534


ניתן לבצע תשלומים באתר באמצעות כרטיס אשראי
(מופיע בשורת התפריטים למעלה).
שימו לב - אין להקיש את הספרות "0" המשלימות שמופיעות לפני המספר.

מנהל מחלקת הגביה:
יונדב טולידאנו
טלפון: 02-9700534

מייל: menahelgvya@bet-el.muni.il

נציגי מחלקת הגביה:
יחזקאל פרצובסקי
טלפון: 02-9700508
מייל:  yechezkelp@bet-el.muni.il

לאה אביטל
טלפון: 02-9700546
מייל:  gviya1@bet-el.muni.il

הנחת נזילה-
הודעה לבעלי דירות שסבלו מנזילות מים, בעקבות בקיעת צנרת הדוד בימי השלג:
על פי רוב, נזילות מים שמקורן בנזקי צנרת הדוד אינן משפיעות באופן מהותי על צריכת המים התקופתית ועל סך החיוב.
כאשר המערכת האוטומטית מאתרת צריכה חריגה (בהשוואה לתקופות מקבילות) תתכן הנחה מסוימת, בכפוף להצהרת נזילה (ניתן להוריד מרשימת הטפסים- טפסי מים- טופס 3).
תושבים שזכאים להנחה יקבלו הודעה על כך מאת מחלקת הגביה.


רשימת קבצים להורדה

 ארנונה:

 1. צו ארנונה 2018
 2. צו ארנונה 2017
 3. צו ארנונה 2016
 4. צו ארנונה 2015
 5. צו ארנונה 2014
 6. צו ארנונה 2013

 

הנחות לארנונה:

 1. טבלת מבחן הכנסה
 2. בקשה להנחה 2018
 3. טופס בקשה להנחה בארנונה- הנחיות לתושב
 4. טופס פנייה לועדת הנחות רווחה
 5. דף מידע הנחות בארנונה 2018
 6. הצהרה על נכס ריק
 7. טבלת מבחן הכנסה 2016

           

מים:

 1. טופס בקשה להתקנת מד מים
 2. טופס הצהרה על תיקון נזילה
 3. טופס עדכון פרטי צרכן מים

        

מסמכים נוספים:

 1. טופס הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
 2. טופס התחייבות על הסדר חוב
 3. טופס עזיבה
 4. טופס נתוני משפחה
 5. טופס טיולים לקבלת קרוון
 6. ה.ק. למ.מ. בית אל
 7. טופס בקשת מדידת ביד / דירה

 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il