מועצה מקומית בית אל
 

 

טלפונים - משרדי המועצה

לשכת ראש המועצהפקס:153-2-9700503
ראש המועצהשי אלוןshaia@bet-el.muni.il 
מנהלת לשכהמורן צדוק02-9700503morant@bet-el.muni.il 
מזכירותפקס:153-2-9700506
מנכ"לשירה ליבמןmankal@bet-el.muni.il 
מזכירהאילנה שלו02-9700506elanash@bet-el.muni.il 
מוקד עירוני וביטחוני
02-9700555moked@bet-el.muni.il 
מוקדניתבת אל וייס-גמזו02-9700504batelw@bet-el.muni.il 
משאבי אנוש פקס:153-2-9700506
מזכירההדס קליף02-9700502enosh@bet-el.muni.il 
גזברותפקס:153-2-9700509
גזבררונן כהן02-9700505ronenc@bet-el.muni.il 
מנהל גביהיהודה פריד02-9700534Yehudaf@bet-el.muni.il 
פקיד גביהיחזקאל פרצובסקי02-9700508yechezkelp@bet-el.muni.il 
פקידת גביהלאה אביטל02-9700546gviya1@bet-el.muni.il 
רכזת תקציביםדניאלה שהואט02-9700541taktziv@bet-el.muni.il 
הנהח"שטוביה אנסבכר02-9700509tuviaa@bet-el.muni.il 
שרותי דתפקס:153-2-9700518
מנהל מחלקתדוד ניזריdavidn@bet-el.muni.il 
מזכירהתמר רוזמן02-9700518dat@bet-el.muni.il 
חינוך פקס:153-2-9700512
מנהלמנחם לבmenacheml@bet-el.muni.il 
מזכירהמיכל שרגא02-9700512michals@bet-el.muni.il 
רכזת גניםליאת טדגי02-9700513ganim@bet-el.muni.il 
קב"סיאיר חרל"פ02-9700549yairh@bet-el.muni.il 
קבסי"תליאת כהן02-9700511liatc@bet-el.muni.il 
שירות פסיכולוגי02-9700588irisr@bet-el.muni.il 
ספרייה02-9975802libarybl@gmail.com 
מבקר המועצהפקס:153-2-9700506
מבקרתהילה כהן02-9700529hilac@bet-el.muni.il 
בטחוןפקס:153-2-9700553
קב"טיהודה דנה 02-9700535yehudad@bet-el.muni.il 
קב"ט מוס"חשלומי מזרחי02-9700536 ravshatz@bet-el.muni.il 
רבש"צאלעד שלי02-9700553 elad@bet-el.muni.il 
נוער
מנהלת יחידת נוערדסי שטרן02-9700566mnoar@bet-el.muni.il 
רכזת עתיד בטוחנעמה מושקוביץ‎052-8119378‏atidb@bet-el.muni.il 
רווחהפקס:02-9709343
מנהלתרינה אידוrinai@bet-el.muni.il 
מזכירה ועובדת זכאותמיכל דנה02-9415000michald@bet-el.muni.il 
מזכירה שרית עובדיהsarito@bet-el.muni.il 
עו"ס לסדרי דיןרננה אדהנניrenanaad@bet-el.muni.il 
עו"ס לחוק הנוערתמי ישמחtamy@bet-el.muni.il  
עו"ס קהילתית לימור אטדגיlimore@bet-el.muni.il 
עו"ס מועדונית רוני הראלronih@bet-el.muni.il 
עו"ס מועדוניות דורית שיטריתdoritsh@bet-el.muni.il 
עו"ס התמכרויות חוה כהן-סבןosnoar@bet-el.muni.il 
עו"ס עוליםיעל יוסף חיyaely@bet-el.muni.il 
רכזת גיל הזהב אילה כהן02-9972001mgilzahav@gmail.com 
הנדסה פקס:153-2-9700515
מהנדסרפאל סיטון02-9700514rafaels@bet-el.muni.il 
רכז פרויקטיםאוריה פריש02-9700515handasa1@bet-el.muni.il 
אחראי רישוי ופיקוח בניהדורון עוז02-9700554pakach@bet-el.muni.il 
תחזוקהפקס:153-2-9700517
מנהלעודד ספיר odeds@bet-el.muni.il 
מזכירהיערה לוי02-9700517 yaaral@bet-el.muni.il  
אחראי מבני ציבורמשיח מרדכי9700545mashiachm@bet-el.muni.il 
עופר אליאסofere@bet-el.muni.il 
מעמד האישה,פרויקטים ורכשפקס:153-2-9700543
רכזתחוה מוסקוביץ02-9700543chavam@bet-el.muni.il 
ידיעון בית אלפקס: 153-2-9700543
02-9700543yedion@bet-el.muni.il 
betelnik@betel.muni.il 
קליטהפקס:153-2-9700506
רכזתבת אל וייס-גמזו02-9700504batelw@bet-el.muni.il 
חירום
חמ"ל :9700555 / 9978187 / 108
משטרה: 100 / 9706777
שוטר קהילתי:איתי אליאס050-5069749itaye88@gmail.com‏ 
כיבוי אש:102
אמבולנס:101
מוקד בנימין:9974106 / 9975078
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il