מועצה מקומית בית אל
 

 

חינוך

שעות קבלת קהל במחלקת חינוך הם:
בימים: א,ב,ג,ה בין השעות 8:30-13:30

ביום ב' אין קבלת קהל במחלקת חינוך

 

מנהל המחלקה: מנחם לב
טלפון: 02-9700510
כתובת דוא"ל:
menacheml@bet-el.muni.il

מזכירה ואחראית מערך הסעות:

מיכל שרגא
טלפון: 02-9700512
פקס: 02-6544745
כתובת דוא"ל: michals@bet-el.muni.il
(ביום ד' לא נמצאת)

רכזת גיל הרך: ליאת טדגי

טלפון: 02-9700513
כתובת דוא"ל: ganim@bet-el.muni.il

(ביום ג' לא נמצאת)

קב"ס בנים: יאיר חרל"פ
טלפון: 02-9700549
כתובת דוא"ל: yairh@bet-el.muni.il

קב"סית בנות: ליאת כהן
טלפון: 02-9700511
כתובת דוא"ל:liatc@bet-el.muni.il

 (ביום ג' לא נמצאת)

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il