מועצה מקומית בית אל
 

 

טלפונים - מוסדות חינוך

גזברותF2F3F4F5
רונן כהןronenc@bet-el.muni.il 
בת אל וייס-גמזוbatelw@bet-el.muni.il 
מרים נויבירטsachar@bet-el.muni.il 
יהודה פרידYehudaf@bet-el.muni.il 
יחזקאל פרצובסקיyechezkelp@bet-el.muni.il 
דניאלה שהואטtaktziv@bet-el.muni.il 
טוביה אנסבכרtuviaa@bet-el.muni.il 
חינוך
מנחם לבmenacheml@bet-el.muni.il 
מיכל שרגאmichals@bet-el.muni.il 
ליאת טדגיganim@bet-el.muni.il 
יאיר חרל"פyairh@bet-el.muni.il 
ליאת כהןliatc@bet-el.muni.il 
בטחון
יהודה דנה yehudad@bet-el.muni.il 
מנחם צור menachemt@bet-el.muni.il 
אלעד שליelad@bet-el.muni.il 
נוער
רננה אדהנניrenanaa@bet-el.muni.il 
נעמה מושקוביץatidb@bet-el.muni.il 
רווחה
חדוה אריאלhedval@bet-el.muni.il 
מיכל דנהmichald@bet-el.muni.il 
שרית עובדיהsarito@bet-el.muni.il 
רינה אידוrinai@bet-el.muni.il 
תמי ישמחtamy@bet-el.muni.il  
לימור אטדגיlimore@bet-el.muni.il 
רוני הראלronih@bet-el.muni.il 
דורית שיטריתdoritsh@bet-el.muni.il 
מיכל אקשטייןmichala@bet-el.muni.il 
יעל יוסף חיyaely@bet-el.muni.il 
אילה כהןmgilzahav@gmail.com 
הנדסה
רפאל סיטוןrafaels@bet-el.muni.il 
אוריה פרישhandasa1@bet-el.muni.il 
דוד רבינוביץdavidr@bet-el.muni.il 
תחזוקה
עודד ספיר odeds@bet-el.muni.il 
יערה לויyaaral@bet-el.muni.il  
משיח מרדכיmashiachm@bet-el.muni.il 
עופר אליאסofere@bet-el.muni.il 
מוסדות חינוך
שפ"חirisr@bet-el.muni.il 
ספרייהlibarybl@gmail.com 
ממ"ד בניםbbetbanim@gmail.com 
ממ"ד בנותbeitelbanot@gmail.com 
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il