מועצה מקומית בית אל
 

 

מחלקת ההנדסה

תחומי פעילות מחלקות הנדסה

א. מהנדס המועצה.

ב. ריכוז מיזמים הנדסיים.

ג. רישוי ופיקוח בנייה.


מבניי ציבור: קידום תכנון וביצוע מבניי ציבור בהתאם לצרכי הקהילה כגון: מקוואות, ספריה,  מוסדות חינוך, בריכת שחיה ושונות.

עבודות פיתוח: קידום תכנון וביצוע מיזמים בתחום הפיתוח הסביבתי כגון: גנים ציבוריים ,שיקום כבישים וצמתים, שבילים ומדרכות, אמצעי בטיחות בדרכים ושצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים). כל אלו בשיתוף עם מחלקת שפ"ע.
 

רישוי בנייה: בדיקת תכניות בנייה לזו הפרטית ולזו הציבורית. הליך הרישוי מלווה על ידי המחלקה בהתאם לשלבים הבאים:הגשת תכניות, בדיקתן הראשונית, הגשת דרישות המחלקה להשלמה ולשינוי, מעקב השלמת הדרישות, תשלום אגרת הבנייה והפקת ההיתר לבנייה.

הגוף המאשר: הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה של המועצה בה משתתפים חברי המליאה ומהנדס המועצה הממליץ על אישורן.

 
תכנון: הכנת תכניות למימוש מיזמים לביצוע וכן הכנת תכניות "מגירה " לביצוע עתידי בזמן לא מוגדר בהתאם לצרכי היישוב והקהילה.

מידע לציבור: במחלקת הנדסה אפשר לקבל מידע תכנוני הן לגבי תכניות הנוגעות לכלל הציבור והן לגבי אלו של הבנייה הפרטית כגון: גבולות מגרש, השטח המותר לבנייה, קריטריונים לבנייה, קבלת אישורי בנייה, תעריפי אגרות וקביעת שטח הנכס לצרכי ארנונה (לא לגבי תעריפי הארנונה, תחום זה שייך למחלקת גבייה).

           המלצה: חתימת חוזה עם קבלן בנייה, רק לאחר קבלת ההיתר המבוקש.

 
בעלי התפקידים באגף הנדסה: 

מהנדס המועצה- רפאל סיטון

דוא"ל: rafaels@bet-el.muni.il 

משרד: 02-9700514

פקס: 15329700515

 

אחראי רישוי ופיקוח - דורון עוז

משרד: 02-9700554

פקס: 02-9700529

דוא"ל: pakach@bet-el.muni.il

 

ריכוז פרויקטים - אוריה פריש

משרד:  02-9700515

פקס: 15329700515

דוא"ל: HANDASA1@BET-EL.MUNI.IL

 

קבלת קהל       

             רישוי ופיקוח

בוקר:    ראשון-חמישי  בשעות  10:00 - 12:30 

אחה"צ:  שני              בשעות 15:00 - 17:00

- מומלץ לתיאם מראש.

 - בימי שני עד ל 18/2 לא תיהיה קבלת קהל כל היום

          מהנדס המועצה

יום שני: בתיאום עם מזכירת מחלקת שפ"ע, יערה לוי - 9700517

 

קבצים להורדה:

  1. תקנות למניעת מפגעי רעש

בשעטו"מ, המערכת הנדונה הוטמעה בעמדה ראשונה במחלקת ההנדסה, אחת מתוך ארבע עמדות. כזכור, על פי המידע הקודם באתר לגבי מערכת זו, מדובר בקפיצת מדריגה משמעותית ביותר בעבודת מחלקת ההנדסה וקישורה עם מחלקות שפ"ע וגבייה. תהליך היישום לקראת השימוש השוטף, יימשך מספר שבועות עד השלמת סריקת כל תיקי הבנייה הפרטיים (761 תיקים). 100 תיקים ראשונים יישלחו לסריקה מייד לאחר חג הסוכות, וסריקתם תמשך כשבועיים. תמך ועזר מאד בהובלת מיזם זה (חוץ מראש המועצה), רונן כהן, גזבר המועצה. גמר חתימה טובה.


קבצים מצורפים
קובץ1: הנחיות לעורכי בקשה
קובץ2: קריטריונים לסימון חניית נכים

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il