טבת - שבט ה'תשע"ח   January 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
 
1
י"ד טבת

2
ט"ו טבת

3
ט"ז טבת

4
י"ז טבת

5
י"ח טבת

6
י"ט טבת

7
כ' טבת

8
כ"א טבת

9
כ"ב טבת

10
כ"ג טבת

11
כ"ד טבת

12
כ"ה טבת

13
כ"ו טבת

14
כ"ז טבת

15
כ"ח טבת

16
כ"ט טבת

17
א' שבט

18
ב' שבט

19
ג' שבט

20
ד' שבט

21
ה' שבט

22
ו' שבט

23
ז' שבט

24
ח' שבט

25
ט' שבט

26
י' שבט

27
י"א שבט

28
י"ב שבט

29
י"ג שבט

30
י"ד שבט

31
ט"ו שבט
ראש השנה לאילנות