תשרי - חשון ה'תשע"ח   October 2017  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
1
י"א תשרי

2
י"ב תשרי

3
י"ג תשרי

4
י"ד תשרי

5
ט"ו תשרי
סוכות
6
ט"ז תשרי
א' דחוה"מ
7
י"ז תשרי
ב' דחוה"מ
8
י"ח תשרי
ג' דחוה"מ
9
י"ט תשרי
ד' דחוה"מ
10
כ' תשרי
ה' דחוה"מ
11
כ"א תשרי
הושענא רבא
12
כ"ב תשרי
שמחת תורה
13
כ"ג תשרי

14
כ"ד תשרי

15
כ"ה תשרי

16
כ"ו תשרי

17
כ"ז תשרי

18
כ"ח תשרי

19
כ"ט תשרי

20
ל' תשרי

21
א' חשון

22
ב' חשון

23
ג' חשון

24
ד' חשון

25
ה' חשון

26
ו' חשון

27
ז' חשון

28
ח' חשון

29
ט' חשון

30
י' חשון

31
י"א חשון