תשרי - חשון ה'תשע"ט   October 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
 
1
כ"ב תשרי
שמחת תורה
2
כ"ג תשרי

3
כ"ד תשרי

4
כ"ה תשרי

5
כ"ו תשרי

6
כ"ז תשרי

7
כ"ח תשרי

8
כ"ט תשרי

9
ל' תשרי

10
א' חשון

11
ב' חשון

12
ג' חשון

13
ד' חשון

14
ה' חשון

15
ו' חשון

16
ז' חשון

17
ח' חשון

18
ט' חשון

19
י' חשון

20
י"א חשון

21
י"ב חשון

22
י"ג חשון

23
י"ד חשון

24
ט"ו חשון

25
ט"ז חשון

26
י"ז חשון

27
י"ח חשון

28
י"ט חשון

29
כ' חשון

30
כ"א חשון

31
כ"ב חשון