חשון - כסלו ה'תשע"ח   November 2017  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
   
1
י"ב חשון

2
י"ג חשון

3
י"ד חשון

4
ט"ו חשון

5
ט"ז חשון

6
י"ז חשון

7
י"ח חשון

8
י"ט חשון

9
כ' חשון

10
כ"א חשון

11
כ"ב חשון

12
כ"ג חשון

13
כ"ד חשון

14
כ"ה חשון

15
כ"ו חשון

16
כ"ז חשון

17
כ"ח חשון

18
כ"ט חשון

19
א' כסלו

20
ב' כסלו

21
ג' כסלו

22
ד' כסלו

23
ה' כסלו

24
ו' כסלו

25
ז' כסלו

26
ח' כסלו

27
ט' כסלו

28
י' כסלו

29
י"א כסלו

30
י"ב כסלו