כסלו - טבת ה'תשע"ח   December 2017  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
     
1
י"ג כסלו

2
י"ד כסלו

3
ט"ו כסלו

4
ט"ז כסלו

5
י"ז כסלו

6
י"ח כסלו

7
י"ט כסלו

8
כ' כסלו

9
כ"א כסלו

10
כ"ב כסלו

11
כ"ג כסלו

12
כ"ד כסלו

13
כ"ה כסלו
חנוכה
14
כ"ו כסלו
חנוכה
15
כ"ז כסלו
חנוכה
16
כ"ח כסלו
חנוכה
17
כ"ט כסלו
חנוכה
18
ל' כסלו
חנוכה
19
א' טבת
חנוכה
20
ב' טבת
חנוכה
21
ג' טבת
חנוכה
22
ד' טבת

23
ה' טבת

24
ו' טבת

25
ז' טבת

26
ח' טבת

27
ט' טבת

28
י' טבת
תענית
29
י"א טבת

30
י"ב טבת

31
י"ג טבת