שבט - אדר ה'תשע"ח   February 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
    
1
ט"ז שבט

2
י"ז שבט

3
י"ח שבט

4
י"ט שבט

5
כ' שבט

6
כ"א שבט

7
כ"ב שבט

8
כ"ג שבט

9
כ"ד שבט

10
כ"ה שבט

11
כ"ו שבט

12
כ"ז שבט

13
כ"ח שבט

14
כ"ט שבט

15
ל' שבט

16
א' אדר

17
ב' אדר

18
ג' אדר

19
ד' אדר

20
ה' אדר

21
ו' אדר

22
ז' אדר

23
ח' אדר

24
ט' אדר

25
י' אדר

26
י"א אדר

27
י"ב אדר

28
י"ג אדר
תענית אסתר