סיון - תמוז ה'תשע"ח   June 2018  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
     
1
י"ח סיון

2
י"ט סיון

3
כ' סיון

4
כ"א סיון

5
כ"ב סיון

6
כ"ג סיון

7
כ"ד סיון

8
כ"ה סיון

9
כ"ו סיון

10
כ"ז סיון

11
כ"ח סיון

12
כ"ט סיון

13
ל' סיון

14
א' תמוז

15
ב' תמוז

16
ג' תמוז

17
ד' תמוז

18
ה' תמוז

19
ו' תמוז

20
ז' תמוז

21
ח' תמוז

22
ט' תמוז

23
י' תמוז

24
י"א תמוז

25
י"ב תמוז

26
י"ג תמוז

27
י"ד תמוז

28
ט"ו תמוז

29
ט"ז תמוז

30
י"ז תמוז