אלול ה'תשע"ז - תשרי ה'תשע"ח   September 2017  
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
     
1
י' אלול

2
י"א אלול

3
י"ב אלול

4
י"ג אלול

5
י"ד אלול

6
ט"ו אלול

7
ט"ז אלול

8
י"ז אלול

9
י"ח אלול

10
י"ט אלול

11
כ' אלול

12
כ"א אלול

13
כ"ב אלול

14
כ"ג אלול

15
כ"ד אלול

16
כ"ה אלול

17
כ"ו אלול

18
כ"ז אלול

19
כ"ח אלול

20
כ"ט אלול

21
א' תשרי
ראש השנה
22
ב' תשרי
ראש השנה
23
ג' תשרי

24
ד' תשרי
צום גדליה (נדחה)
25
ה' תשרי

26
ו' תשרי

27
ז' תשרי

28
ח' תשרי

29
ט' תשרי

30
י' תשרי
יום כיפור