מועצה מקומית בית אל
 

 

טפסים

בדף זה תוכלו להוריד טפסים וקבצים של המחלקות השונות.

מחלקת גביה (ארנונה):

 1. צו ארנונה 2018
 2. צו ארנונה 2017
 3. צו ארנונה 2016
 4. הצהרה על נפשות ביחידת דיור לארנונה

 מחלקת גביה (מים):

 1. טופס בקשה להתקנת מד מים
 2. טופס הצהרה על תיקון נזילה
 3. טופס עדכון פרטי צרכן מים

 מחלקת גביה (מסמכים נוספים):

 1. טופס הרשאה לחיוב חד פעמי באמצעות כרטיס אשראי
 2. טופס הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
 3. טופס התחייבות על הסדר חוב
 4. טופס מעבר לדירה חדשה
 5. טופס עזיבה
 6. טופס נתוני משפחה
 7. טופס טיולים לקבלת קרוון
 8. ה.ק. למ.מ. בית אל
 9. טופס בקשת מדידת בית / דירה

 מחלקת הנדסה:

 1. דף הנחיות להיתר בניה
 2. פטור מהג"א
 3. כתב התחייבות לבונה
 4. תנאי היתר
 5. טופס רישום לזכאות מגרשים
 6. חוקי עזר ברירות קנס במועצה מקומית בית אל
 7. הצהרת מתכנן שלד
 8. טופס לעבודה מצומצמת

מחלקת קליטה:

 1. בקשה לקרוואן
 2. מחירי שכירות קראוונים
 3. טופס עזיבת קרוון

מחלקת רווחה:

 1. פנייה למחלקת רווחה
 2. בקשה להשמה במעון

מחלקת חינוך:

   1. מלגת לימודים (מפעל הפיס)

 מחלקת עסקים

 1. הגשת בקשה לרישיון עסק
 2. טופס בקשה לרישיון עסק
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il