מועצה מקומית בית אל
 

 

ארכיון כתבות דף הבית

לבירור הזכאות לבחור ומקום ההצבעה

עדכון מועמדים לראשות המועצה ולמליאת המועצה

שינויים בלוחות הזמנים ביום הבחירות - אגד

הודעה לבוחר

הגשת מועמדות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

אירוע ביטחוני בשכונת נוף

שינויים בלוחות הזמנים בתקופת החגים - אג"ד

קישור לאתר הבחירות של משרד הפנים בכתובת

הודעה בדבר הגשת מועמדות לראשות המועצה ולמליאת המועצה


<< 1 [2] 3 4 5 6 7 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il