מועצה מקומית בית אל
 

 

ארכיון כתבות דף הבית

הודעה בדבר הגשת מועמדות לראשות המועצה ולמליאת המועצה

מדורות ל"ג בעומר - הנחיות נציב הכבאות

מדורות ל"ג בעומר - הנחייה סביבתית

אזהרה לציבור בנושא קדחת מערות בעת כניסה למערות

ביטול תחנת האוטובוס בביטוח הלאומי בירושלים

בונים קהילה בשיתוף מצילה

סדנאות עם טובי המרצים

רישום לגני הילדים וכיתה א

הנחיות לסופה

סרטון היערכות לרעידות אדמה

פיקוד העורף

רישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ח


<< 1 2 [3] 4 5 6 7 8 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il