מועצה מקומית בית אל
 

 

ארכיון כתבות דף הבית

ביטול עצרת ההמונים

עדכון תושבים

מכרז ניקיון רחובות ואיסוף גזם

דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

ברכת ראש המועצה שי אלון לשנה החדשה

שטרי פרוזבול

הבניה באתר הקראווילות

שילוט הכוונה חדש!

בית אל הוסיפה שילוט הכוונה חדש שמוביל מהכניסה ליישוב לאתר "חלום יעקב"!

רישום לצהרונים לשנת תשע"ו

מעונות - שנה"ל תשע"ו

הנחת אבן פינה והפנינג


<< 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il