מועצה מקומית בית אל
 

 

ארכיון כתבות דף הבית

לו"ז אוטובוסים יום ראשון, כ' בסיון תשע"ה, 7.6.2015

היערכות לל"ג בעומר לבני הנוער ולתנועות הנוער

הנחיות למדורות ל"ג בעומר

כדי שלא יגרם נזק ולכלוך ביישוב, אנו מבקשים לקיים מדורות ל"ג בעומר אך ורק במקומות המותרים.

עדכון חגיגות יום העצמאות בבית אל

יום העצמאות בגנ"י

חגיגות יום העצמאות - שינויים בעקבות מזג האוויר

חוג אנגלית בבתי הספר לכיתות ד' ו ז' - בנות ולכיתה - ז' בבנים בעלות של 50 ₪ בלבד לאחר סבסוד מחלקת חינוך

שלום יוחאי שרקי

עונת הרחצה תשע"ה - 2015

ביקור ראש הממשלה בבית אל


<< 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il