מועצה מקומית בית אל
 

 

ארכיון כתבות דף הבית

תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" 2015

שביתת אגד תעבורה - דף מידע מס' 3

דף עידכון שביתת אגד תעבורה - הסעות מועצה

לו"ז אוטובוסים יום ראשון, כ' בסיון תשע"ה, 7.6.2015

היערכות לל"ג בעומר לבני הנוער ולתנועות הנוער

הנחיות למדורות ל"ג בעומר

כדי שלא יגרם נזק ולכלוך ביישוב, אנו מבקשים לקיים מדורות ל"ג בעומר אך ורק במקומות המותרים.

עדכון חגיגות יום העצמאות בבית אל

יום העצמאות בגנ"י

חגיגות יום העצמאות - שינויים בעקבות מזג האוויר

חוג אנגלית בבתי הספר לכיתות ד' ו ז' - בנות ולכיתה - ז' בבנים בעלות של 50 ₪ בלבד לאחר סבסוד מחלקת חינוך


<< 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il