מועצה מקומית בית אל
 

 

ארכיון כתבות דף הבית

עדכון: עומסי תנועה וביטחון

עדכון נושא פקקים בדרך לירושלים

פקקים בדרך לירושלים וכניסת פועלים ערביים לבית אל

מבצע שקל לנח"ל בית אל

העבודות ברח' דרך החלוצים נדחו

ביטול עצרת ההמונים

עדכון תושבים

מכרז ניקיון רחובות ואיסוף גזם

דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

ברכת ראש המועצה שי אלון לשנה החדשה

שטרי פרוזבול


<< 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il