מועצה מקומית בית אל
 

 

ארכיון כתבות דף הבית

עדכון חגיגות יום העצמאות בבית אל

יום העצמאות בגנ"י

חגיגות יום העצמאות - שינויים בעקבות מזג האוויר

חוג אנגלית בבתי הספר לכיתות ד' ו ז' - בנות ולכיתה - ז' בבנים בעלות של 50 ₪ בלבד לאחר סבסוד מחלקת חינוך

שלום יוחאי שרקי

עונת הרחצה תשע"ה - 2015

ביקור ראש הממשלה בבית אל

דף עידכון מס' 2 – סיום השביתה בתחבורה הציבורית

יוםהשקת המוקד העירוני של בית אל

יום השקת המוקד העירוני של בית אל

זיכרונות מהשלג

זיכרונות מהשלג


<< 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 >>
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il