מועצה מקומית בית אל
 

 

ביקורת פנים וניהול תקין

מבקר פנים – תפקידו ומהותו

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, ומהווה חלק ממערכת הבקרות והאיזונים של המבנה הדמוקרטי של השלטון בישראל.
תפקידה של הביקורת הציבורית להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל על פי הכללים שנקבעו לו כדין, ולדווח לציבור על כל חריגה מהם.
מטרת העל של פעילות מבקר הרשות היא שמירה על האינטרס הציבורי באמצעות שיפור המערכות המוניציפאליות, תוך הבטחת טוהר המידות.

להרחבה על תפקידיו של מבקר הפנים במועצה לחץ כאן

מבקרת המועצה והממונה על פניות הציבור: הילה כהן

טלפון: 02-9700553
יום קבלת קהל בתיאום מראש: יום שני 8:30-16:00

באין מענה טלפוני ניתן לפנות באמצעות המייל: 

hilac@bet-el.muni.il 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il