מועצה מקומית בית אל
 

 

לשכה

ראש המועצה - שי אלון
טלפון: 02-9700503
פקס: 02-6544734
כתובת דוא"ל: shaia@bet-el.muni.il  

מנהלת הלשכה - מורן צדוק
טלפון: 02-9700503
פקס: 02-6544734
כתובת דוא"ל:  morant@bet-el.muni.il

קבלת קהל בלשכה - בתאום מראש בלבד

 

יועצת ראש המועצה לעניין מעמד האישה - רותם יפה  
טלפון: 02-9700543
פקס: 1532-9700543 
דוא"ל:  

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il