הגיל הרך

בבית-אל 17 כיתות גן מתוכם 2 גני חינוך מיוחד ו גן נפרד לבנות בלבד  ובהם  – 500 ילדים, כן ירבו. 
מדור גיל-הרך אחראי על הטיפול בגני הילדים שבפיקוח משרד החינוך.
מנהלת הגנים:  ליאת טדגי – טל': 9700513


מספרי הטלפון בגנים:
הגפן: 9973558
הדקל: 9978690
יובל: 5807942
אפיק: 9709836
תאנה, שקד: 9973829
צבעוני: 9973797
ארזים: 9971376
חצב, רימון: 9973834
סביון: 9974219
תמר: 9978369
כלנית: 9971516
רקפת: 9973567 
נרקיס: 9709267
זית (גן בנות): 9971990
אלונים: 9709823

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il