מועצה מקומית בית אל
 

 

אישור תושב

ניתן לקבל אישור תושב במחלקת גביה.

שירות זה מותנה בסגירת חובות מול המועצה.

9700508 - יחזקאל

9700534 - אביב

 טופס פניה לקבלת אישור תושב:

*שם:
כתובת:
טלפון / סלולרי:
*דוא"ל:
לאיזה צורך:
דרך קבלת האישור:
תוכן ההודעה:
   

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il