מועצה מקומית בית אל
 

 

שרותי חירום


חמ"ל: (מאויש 24 שעות ביממה)

טלפון: 9700555
טלפון: 9700538
טלפון: 9978187
טלפון קווי: 108

שוטר קהילתי: איתי אליאס
נייד: 050-5069749
דוא"ל: itaye88@gmail.com

 

משטרת בנימין: 9706444

אמבולנס: 101

כיבוי אש: 102

משטרה: 100

 


 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il