מועצה מקומית בית אל
 

 

שירותים נוספים

משרד הפנים
במועצה ניתן לקבל כמה משירותי משרד הפנים:

  • שינויים בנתונים המופיעים בספח תעודת הזהות (כתובת, שמות הילדים וכד')
  • להגיש בקשה לקבלת תעודות (כגון תעודת פטירה ל"ע)
  • להגיש בקשה לתמצית מרשם אוכלסין

לפרטים: אילנה 9700506

 

ביטוח לאומי
שעות קבלת קהל בבית אל:
ימי רביעי 14:00 - 16:00

טלפון ארצי לבירורים:
1-222-6050 או *6050

(בסניף בית אל אין מענה טלפוני)

 דואר בית אל

המיקוד עבור תאי הדואר שליד הדואר בית אל: 9063100
המיקוד עבור תאי הדואר שליד מכול ב': 9062800

אגד

לעדכון בלו"ז האוטובוסים נא להיעזר:
1. אתר אינטרנט: www.egged.co.il
2. לשלוח sms למספר 2800
3. טלפון – מענה קולי אוטומטי: 2800*

בכל מקרה של אי עמידה בלוח זמנים או בעיות של הורדה והעלאת נוסעים בתחנות המיועדות לכך נבקשם לשלוח מכתב תלונה לאגד בירושלים. בנוסף לפירוט התלונה נא לציין תאריך ושעה ובמידת האפשר את שם הנהג. 
נבקשכם לשלוח לנו העתק התלונה על מנת שנוכל גם אנחנו לפעול מול אגד.

מוקד לפניות הציבור באיזור ירושלים:
לפניה טלפונית: 02-5304960/1
למשלוח פאקס:  02-5304962 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il