מועצה מקומית בית אל
 

 

קורסי מד"א לעובדי הוראה לגמול השתלמות

אנו מנסים לארגן קורסים של עזרה ראשונה. משך הקורס- 30 שעות. אופציה א - 3 ימים מרוכזים בחופש, אופציה ב'- מפגשים של 4 שעות במהלך שנה"ל.

הקורס במימון מלא של משרד החינוך ומוכר כגמול השתלמות לעובדי הוראה בלבד (לא מנהלה) באופק חדש.

בקובץ המצורף פרטים נוספיםקבצים מצורפים
קובץ1:
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il