מועצה מקומית בית אל
 

 

גיזום צמחייה החורגת משטח פרטי ומפריעה לרשות הרבים

תושבים יקרים,

אנא בדקו אם הצמחייה הגדלה בשטח גינתכם הפרטית חורגת מגינתכם ומפריעה לציבור ו/או מהווה מפגע בטיחותי, וגזמו אותה.

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il