מועצה מקומית בית אל
 

 

שיבוץ ילדי הגנים

להודעה על השיבוץ הילדים בגנים הקליקו על הקישור הנ"ל:

 https://www.bhr.org.il/Rishum/Rishum.aspx?city=BetEl

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il