תחרות ארץ ישראל יפה מחר!!!

תחרות ארץ ישראל יפה בבית אל 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il