מועצה מקומית בית אל
 

 

שיבוץ לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ט

על מנת לראות את השיבוצים לגנים יש להיכנס לקישור הבא:

https://www.bhr.org.il/Rishum/Rishum.aspx?city=BetEl

 

שימו לב!

את השיבוצים ניתן לראות דרך קישור זה בלבד! לא יישלחו הודעות בדואר.

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il