מועצה מקומית בית אל
 

 

רישום לגני ילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תש"פ

רישום לשנת הלימודים תש"פ בצורה קלה ומהירה ע"י הקישורים הבאים:

רישום לגני ילדים : https://www.bhr.org.il/Rishum/Rishum.aspx?city=BetEl

רישום לכיתות א': https://www.bhr.org.il/Rishum/Rishum.aspx?city=BetElAlef

 רישום לת"ת שער השמיים: https://goo.gl/forms/pMNCXApKgwH6eFU13

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il