מועצה מקומית בית אל
 

 

מבצע אכיפה

תושבים יקרים: שימו לב!

 במחלקת גביה מתבצעים בירורים, סקירות ותיעוד מקיף הנוגע לבעלי החובות למועצה. במקביל מקדמת המחלקה אכיפה נמרצת הפועלת ע"פ נהלים מחמירים ובהתאם לחוק. 
כדי להימנע מאי נעימויות, אנו ממליצים לבעלי החובות להזדרז ולהסדיר את תשלומי חובותיהם בהקדם!
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il