מועצה מקומית בית אל
 

 

אנו מבקשים, תרומת ספרים בתיאום עם הספרניות בלבד, אין להשאיר ספרים מחוץ לספריה.

ניתן לתאם בטלפון בשעות הפתיחה או במייל הספריה libarybl@gmail.com

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il