מועצה מקומית בית אל
 

 

מתקן הגניזה בשכונה ב'

תושבים יקרים,
מתקן הגניזה בשכונה ב' עבר למיקום חדש- ברחבה שבין ביכנ"ס אברהם אוהבי לביכנ"ס ראו בנים.
אנו מבקשים מהציבור להניח את הגניזה בתוך המכולה בלבד.
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il