מועצה מקומית בית אל
 

 

החלה לפעול "תוכנית ראשית" להדרכת הורים לילדים בגיל הרך הכוללת שעת משחק ויצירה משותפת להורים ולילדים בביתם .

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il