מועצה מקומית בית אל
 

 

הנחיות התגוננות בעת הישמע הזעקה

הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה:
בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו
ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:
במבנה- יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן העומד
לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות.
בחוץ - יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. אם אין מבנה בקרבת
מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות
הידיים.
ברכב - יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא
ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו - יש לצאת מהרכב, לשכב
על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור
בצד הדרך ולהמתין 01 דקות.
הסעות תלמידים / אוטובוסים – יש לעצור בצד הדרך, על הנהג לפתוח את הדלתות, על
הנוסעים להתכופף ולהגן על הראש באמצעות הידיים
 אם לא ניתנה הנחיה אחרת - לאחר 01 דקות ניתן לצאת ממיגון.
 חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ. במקרה
כזה,
יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.
 יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il