מועצה מקומית בית אל
 

 

הנחיות לבחירת מרחב מוגן

את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או
השמע קול נפץ, לפי סדר העדיפות הבא:
 ממ"ד )מרחב מוגן דירתי( או ממ"ק )מרחב מוגן קומתי( הם הבחירה המועדפת.
 מקלט
מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן
להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי, ללא תלות בזמן ההתרעה.
מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.
 באין ממ"ד, ממ"ק או מקלט, יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו יש מינימום קירות
חיצוניים, חלונות ופתחים.
 דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד
או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.
 דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד
או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
 הסבר לעדכון ההנחיות:
 בבניין בן שלוש קומות קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה
האמצעית )קומה שנייה(.
 בבניין מעל שלוש קומות כל קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע
ושתי הקומות העליונות .
 אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת כניסת בניינים, מכוון שקיים סיכון לרסיסים
והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים .
למידע נוסף ניתן לפנות :
לאתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת www.oref.org.il , בפייסבוק
ובמרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 012
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il