מועצה מקומית בית אל
 

 

דף מידע לתושבים (בעיקר קראוונים) בנושא מרחב מוגן

"מרחב-מוגן" אינו בהכרח ממ"ד/מקלט. כמובן שאם יש בקרבת מקום זה עדיף, אולם צריך לזכור שבפגיעה ישירה אין הממ"ד שורד אלא נבקע. היתרון שיש למבנה ע"פ קראוון/ רכב /שטח פתוח הוא בפיזור הרסיסים לאחר נפילת הטיל, שקיר בטון חוסם את הרסיסים מה שאין כן פח/ קראוון.

ע"מ לפתור בעיה זו ב 80% אם נשכבים על הקרקע עם הפנים למטה, הרי שפטריית הרסיסים עפה מעל האדם השוכב על הקרקע. בכל מקרה אנו פועלים מול פיקוד העורף ומשרד הביטחון ע"מ שידאגו למיגון תושבי שכונות הקראוונים ע"י קירות בטון שניתן לשכב לצידן.

נושא פער המיגון בשכונות קראוונים הינו משותף לכלל ישובי יו"ש ומטופל ברמה הארצית.

עניין אחר-

באם נשמעת אזעקה בעת נסיעה בכביש בין היישובים ביו"ש, אין לצאת מהרכב אלא לעמוד בצד הדרך במקום בטוח, לנעול את דלתות הרכב, ולאחר 10 דקות להמשיך בנסיעה.

בברכה,

יהודה דנה, קב"ט המועצה

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il