מועצה מקומית בית אל
 

 

אנחנו מבקשים מהתושבים לא להחנות את רכביהם ליד מכולות האשפה ביישוב, באופן שיפריע לפינוי ע"י המשאית של האשפה

אנחנו מבקשים מהתושבים לא להחנות את רכביהם ליד מכולות האשפה ביישוב, באופן שיפריע לפינוי ע"י המשאית של האשפה.

בעיקר ברח' דרך החלוצים, ברח' ארץ חמדה ובכיכר בני צבי.

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il