מועצה מקומית בית אל
 

 

הגן כמוקד לשיתופי פעולהבגני הילדים יש במשך השנה פעילויות מגוונות עם מסגרות שונות בקהילה.

יש גנים בהם פועלת תכנית מבראשית . ביום שישי מגיעים הורים לגנים ולומדים עם ילדיהם מדפי פרשת השבוע.

במספר גנים פועלת חונכות של ילדי חטיבת ממ"ד בנים . הבנים נכנסים לגנים בתאום עם הגננות לעזרה וללמוד משותף.

לקראת ראשי חודשים תלמידים נכנסים לגנים לשמח ולפעול עם ילדי הגן. השיא בר"ח אדר -

תלמידות אולפנת רעיה ,בתאום עם הגננות, עוזרות ומקדמות את ילדי הגנים בשעות אחה"צ.

יש גנים שפועלים יחד עם הבוגרים מגיל הזהב.

ותיקים בקהילה מגיעים לגן בהתנדבות ומפעילים את הילדים . חלקם בתוכנית זה"ב בגן.

אנו נשמח להצטרפותם של מתנדבים נוספים ,ותיקים בקהילה, להפעלת תוכנית זה"ב בגן.מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il