מועצה מקומית בית אל
 

 

הודעה לבעלי דירות שסבלו מנזילות מים, בעקבות בקיעת צנרת הדוד בימי השלג.

הנחת נזילה- עדכון תשע"ה

על פי רוב, נזילות מים שמקורן בנזקי צנרת הדוד אינן משפיעות באופן מהותי על צריכת המים התקופתית ועל סך החיוב.
כאשר המערכת האוטומטית מאתרת צריכה חריגה (בהשוואה לתקופות מקבילות) תתכן הנחה מסוימת, בכפוף להצהרת נזילה (ניתן להוריד מרשימת הטפסים- טפסי מים- טופס 3).
תושבים שזכאים להנחה יקבלו הודעה על כך מאת מחלקת הגביה.
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il