מועצה מקומית בית אל
 

 

מעבר חדש בין שכונה א' לשכונה ב'

מעבר בין השכונות

לרווחת התושבים הושלמו העבודות ליצירת מעבר נגיש לעגלות וילדים בין שכונה א' לשכונה ב'.

בשלב יותר מאוחר מתוכנן אף תאורה וגינון לאורך השביל, בכפוף למציאת התקציב הנדרש.

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il