מועצה מקומית בית אל
 

 

הקמת מעון חדש בשכונה א'

מעון חדש

בימים אלו החל תכנון מפורט לבניית מעון של 3 כיתות בשכונה א' בצמוד למעון הקיים כיום.

 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il