מועצה מקומית בית אל
 

 

שיפור חזות היישוב

שיפור המרחב כניסה ליישוב

התקבל תקציב ממשרד החקלאות עבור שיפור חזות היישוב, במסגרת התקציב נבחרו 3 פרויקטים שבעז"ה בתחילת החודש הבא נצא למכרז לביצוע הפרויקטים שמטרתם היא להסדיר מס' מרחבים ציבוריים ברחבי המועצה:

1. מרחב כניסה - תוספת של צמחיה ועצים מסביב לכיכר ובכיכר עצמה עם תאורה מתאימה, יוצבו 3 תרנים ושיפוץ ושדרוג השער המנדטורי.

2. מעבר בין השכונות - בכל השטח המוזנח שליד המעבר החדש מתוכנן מעבר גדול ומושקע עם פינות ישיבה והסדרת כל השטח עם צמחיה ועצים.

3. מעבר ביהכנ"ס ראו בנים - במשטח האדמה שליד ביהכנ"ס מתוכנן מעבר מושקע שיסדיר את השטח הכולל גינון ותאורה.

כחלק מפרויקט זה כבר הוצבו 2 פרגולות מושקעות לרווחת תושבי המועצה.

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il