פיתוח בית העלמין

הקמת רחבת הספדים

בימין אלו החלו עבודות להקמת רחבת הספדים בבית העלמין הכולל ריצוץ השטח ובניית סככה דקורטיבית לרווחת באי בית העלמין.

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il