מועצה מקומית בית אל
 

 

פרוטוקול 6.2016

ראה קובץ מצורףקבצים מצורפים
קובץ1: פרוטוקול מליאה 6.2016
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il