מועצה מקומית בית אל
 

 

זה הזמן לפרוח

שיחה לנשים בגילאי 40+

סדרת הרצאות של "מכון באר" עם חפצי קיגל

מהם השינויים הטבעיים שחווים במעגל החיים בהבט הפיזיולוגי והרגשי ואיך לעבור את התקופה בצורה מיטיבה.

יום שלישי ד' שבט 31.1.17 

יום שלישי י"א בשבט  7.2.17

יום שלישי כ"ה בשבט 21.2.17

באולם תרבות בשעה 20:15 עלות 10 ש"ח. 

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il