מועצה מקומית בית אל
 

 

סרטון היערכות לרעידות אדמה

פיקוד העורף
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il