מועצה מקומית בית אל
 

 

תושבי בית אל יוצאים למאבק נגד הקפאת הבניה בבית אל

הפגנת תושבים ביום שני כ"ו בסיון 20/6

אוטובוסים חינם מאולם הפיס בשעה 16:00

מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 153-2-9700506   betel@bet-el.muni.il