מועצה מקומית בית אל
 

 

השאלת ספרים. תאריכי חלוקת הספרים למשפחות שהצטרפו לפרויקט בקובץ הבא.



קבצים מצורפים
קובץ1:
מועצה מקומית בית-אל מיקוד 9063100  טלפון: 02-9700500  פקס': 02-6544746   betel@bet-el.muni.il